kolektory

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Vosti, domowa instalacja fotowoltaiczna to nadal duży wydatek dla gospodarstwa domowego. Dla blisko połowy respondentów o jej założeniu często decyduje poprawa sytuacji materialnej oraz dotacje. Mimo to, przy rosnącej popularności tych rozwiązań, nie tylko czynniki materialne grają rolę.

Co decyduje o inwestycji?

Dla osób, które nie posiadają instalacji fotowoltaicznej, największe obawy stanowią czynniki finansowe. Możliwość otrzymania dotacji byłaby bodźcem do inwestycji dla prawie 60% osób z tej grupy. – Warto zaznaczyć, że dotacja jest wyraźnie rozróżniana od innych form finansowania, które stanowiłyby zachętę już tylko dla co czwartej osoby – mówi Paweł Bartosik z zarządu firmy fotowoltaicznej Vosti, zlecającej badanie.

Widoczne są różnice w podejściu do tematu, w zależności od sytuacji badanych – osoby, które nie mają instalacji fotowoltaicznej, większy nacisk kładą na kwestie finansowe. Badani z tej grupy istotnie częściej wskazywali, że ważne jest dla nich to, czy otrzymają dotację lub finansowanie. – Od 1 lipca można już składać wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w trzeciej edycji programu „Mój prąd”. Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy do 10 kW. Wsparcie finansowe pokrywa do 50% kosztów instalacji, ale nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski będą przyjmowane do 22 grudnia lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad 500 mln zł – dodaje Paweł Bartosik. W przypadku finansowania, istotna jest także możliwość uzyskania kredytu – wiodące firmy na rynku, takie jak np. Vosti, oferują pełne wsparcie na każdym etapie, odciążają z formalności, a także współpracują z bankami, zapewniając preferencyjne kredytowanie inwestycji.

Fotowoltaika to niższe rachunki za prąd

Dla osób posiadających instalację fotowoltaiczną, najważniejszymi bodźcami do jej założenia były bieżące oszczędności na rachunkach za prąd (60%). Drugim najważniejszym argumentem była niezależność energetyczna, którą wskazało 54% ankietowanych. Trzecie miejsce zajęła ochrona środowiska (45% wskazań). Osoby już posiadające instalację fotowoltaiczną istotnie częściej wskazywały także, że zmotywowało ich zainteresowanie technologią i rosnącą popularność rozwiązania.

Sondaż pokazał także stan wiedzy na temat fotowoltaiki. Według deklaracji badanych, rozmowy na ten temat częściej inicjują mężczyźni, jednak decyzja o inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest w gospodarstwach domowych podejmowana wspólnie.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy Vosti przez ABR SESTA, wzięło udział 500 osób. Zostało przeprowadzone w kwietniu tego roku, metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www).

Jeden komentarz

  1. Author

    Ja kierowałbym się się ceną. Tak samo jak w przypadku kupna toreb na uczelnię, do pracy czy na co dzień. Takie modele też staram się kupować tam gdzie jest najtaniej. Polecam modele studenckie, na uczelnię od Belveder.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

96 − 95 =